קבוצת חורש

קבוצת חורש מגרים בשכונת קרית יובל שבירושלים.

הקבוצה הוקמה בשנת 2005 על ידי בוגרי גרעין תמורה של הצופים ובוגרי המחנות העולים בקרית יובל בירושלים. שני הגרעינים נפגשו בשנת 2004 בכנס של המעגל בכוונה לבחון אפשרות של איחוד. הדייט הראשון היה מוצלח, ומשם הדרך הייתה קצרה מאוד לתהליך איחוד של שנה.
בקבוצה 12 חברים ומספר דומה של ילדים. הקבוצה נפגשת לפחות אחת לשבוע ללימוד או שיחה או מפגש תרבותי אחר. תמיד מלווה בארוחה!! חברי הקבוצה גם מקיימים אחת לחודש שבת משותפת של סמינר או טיול, עורכים קבלות שבת משותפות וחוגגים יחד בחגים. חברי חורש עוסקים רבות באופן משותף ולחוד בפעילויות אזרחיות ופוליטיות בשכונה, בעיר ובמדינה במסגרות רבות.
המרחב המשותף ופעילויותיה המשותפות של קבוצת חורש ממונות בשיתוף ע"י מיסי קבוצה פרוגרסיביים.