• RSS
  • Facebook

קיבוץ תמוז הוקם ב-1987 ומורכב מ-22 חברים בגילאים 37 – 53, החיים יחד במתחם הדירות של הקיבוץ בבית שמש. לשתים-עשרה המשפחות בקיבוץ יש 35 ילדים מגיל שנתיים ועד גיל 24.

חברי הקיבוץ עוסקים במגוון מקצועות – חינוך, עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, היי-טק, כימיה, תעשיה, הנדסה, מחשבים ואינטרנט, ואקדמיה – מתוך תפיסה שעל כל אחד להתפתח בתחומו. בנוסף, חברים רבים עוסקים בתחום החברתי-פוליטי: בהתארגנות יסו"ד, במעורבות בעיר, במפלגת העבודה, במעורבות במוסדות החינוך בעיר, בפרוייקטים חברתיים ארציים באמצעות עמותת 'קהילה' (קישור ל-http://www.tamuz.org.il/kehilla/), בהקמת מכון לוי אשכול (קישור ל-http://levieshkol.org.il/) ועוד.

הקיבוץ החל כקבוצה של חבר'ה צעירים, שחיפשו דרך להגשמה ולתרומה חברתית בחזית החלוצית הרלבנטית לחברה הישראלית, ולא בכפר. השאיפה היתה ליצור אלטרנטיבת חיים אך במקביל גם להיות חלק מהקהילה הסובבת. הקבוצה עברה גלגולים רבים והפכה מקבוצת צעירים לקהילת משפחות, כשבדרך היא היתה מעורבת בכל זירות העשייה של העיר בית שמש (בעבר היתה תקופה, שבה כמעט כל חברי הקיבוץ עסקו בחינוך ובהוראה, הוקמה עמותה שחרטה על דגלה קידום העיר בתחומי רווחה, חינוך ותרבות, וחברי הקיבוץ לקחו על עצמם את המשימה להשתלב בתפקידים עירוניים, בעיקר בתחומי ההוראה והחינוך). ברבות השנים הוחלט לעבור מבנייני שיכונים למתחם שנבנה בתוך בית שמש במבנה שמייצג את אורח החיים השיתופי ואת הרוח התמוזית.

עם השנים והתפתחות הכישורים ותחומי העניין של חברי תמוז, רבים מהם משקיעים אנרגיה רבה בפעילות ארצית (באמצעות מעורבות גדולה ביסו"ד, עיתון חברה, תמיכה בכח לעובדים ובתוכניות חינוך ארציות). במקביל הם מנהלים חיי שיתוף, שמטרתם לדאוג לרווחתם ולאושרם של האנשים החיים בה, תוך שמירה על ריבונות הפרט, לקיחת אחריות חברתית ומעורבות קהילתית. כל משפחה מנהלת את חייה באופן אוטונומי כשחברי הקיבוץ מעצבים את תרבותם וחוגגים חגים ברוח חילונית.

אחד מיסודות השיתוף הוא הנחת אחריותו של הפרט כבסיס לכל. בתמוז לא קיימים מוסדות נבחרים (ועדות, בעלי תפקידים וכד', כאשר יוצא הדופן היחיד הוא תפקיד גזברות מנהלי), והסיסמה היא שאם יהיה מי שייקח אחריות אז הדברים יקרו, ואם לא… אז פשוט לא. נשמע מפתיע, אבל זה עובד. המחשבה היא שתמוז מעוצבת לצורכי האנשים שחיים בה ולא אמורה לשמש מודל לאחרים (גם לא לבנינו ובנותינו, שאם וכאשר יבחרו בחיי שיתוף יוכלו לעצב את המודל המתאים להם).

איש קשר:

רועי פרלשטיין-דביר

052-6224542
roey@tamuz.org.il

 

מוזמנים למועדון הגרעינים בקיבוץ תמוז

.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS