• RSS
  • Facebook

קיבוץ תמוז הוקם ב-1988 ומורכב מ-27 חברים בגילאים 30 – 48 החיים יחד במתחם הדירות של הקיבוץ בבית שמש. לרוב המשפחות יש ילדים בגילאי יסודי ותיכון.

חברי הקיבוץ עוסקים במגוון מקצועות – חינוך, עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק, היי-טק, כימיה, תעשיה, הנדסה, מחשבים ואינטרנט, משפטים, פילוסופיה ואקדמיה – מתוך תפיסה שעל כל אחד להתפתח בתחומו. בנוסף, חברים רבים עוסקים בתחום החברתי-פוליטי: בהתארגנות יסו"ד, במעורבות בעיר, במעורבות במוסדות החינוך בעיר, בפרוייקטים חברתיים ארציים כמו נבחר"ת ועוד.

הקיבוץ החל כקבוצה של חבר'ה צעירים, שחיפשו דרך להגשמה ולתרומה חברתית בתוך החברה הישראלית ולא מחוצה לה. השאיפה היתה ליצור אלטרנטיבת חיים אך להיות במקביל גם חלק מהקהילה הסובבת. הקבוצה עברה גלגולים רבים והפכה מקבוצת צעירים לקהילת משפחות כשבדרך היא היתה מעורבות בכל חלקי העשייה של העיר בית שמש (בעבר היתה תקופה, שבה כמעט כל חברי הקיבוץ עסקו בחינוך ובהוראה, הוקמה עמותה שחרטה על דגלה קידום העיר בתחומי רווחה, חינוך ותרבות, חברי הקיבוץ לקחו על עצמם את המשימה להשתלב בתפקידים עירוניים, בעיקר בתפקידי הוראה וחינוך בעיר). ברבות השנים הוחלט לעבור מבנייני שיכונים למתחם שנבנה בתוך בית שמש במבנה שמייצג את אורח החיים השיתופי ואת הרוח התמוזית.

עם השנים והתפתחות הכישורים ותחומי העניין של חברי תמוז, רבים מהם משקיעים אנרגיה רבה בפעילות ארצית (באמצעות מעורבות גדולה ביסו"ד, עיתון חברה, וגם תמיכה בכח לעובדים ובתוכניות חינוך ארציות). במקביל, הם מנהלים חיי שיתוף, שמטרתם לדאוג לרווחתם ולאושרם של האנשים החיים בה, תוך לקיחת אחריות חברתית ומעורבות קהילתית. כל משפחה מנהלת את חייה באופן אוטונומי כשחברי הקיבוץ מעצבים את תרבותם וחוגגים חגים ברוח חילונית.

אחד מיסודות השיתוף הוא הנחת אחריותו של הפרט כבסיס לכל. בתמוז לא קיימים מוסדות נבחרים (ועדות, בעלי תפקידים וכד', כאשר יוצא הדופן היחידי הוא תפקיד גזברי מנהלי) כשהסיסמה היא שאם יהיה מי שיקח אחריות אז הדברים יקרו, ואם לא… אז פשוט לא. נשמע מפתיע, אבל זה עובד. המחשבה היא שתמוז מעוצבת לצורכי האנשים שחיים בה ולא אמורה לשמש מודל לאחרים (גם לא לבנינו ובנותינו, שאם וכאשר יבחרו בחיי שיתוף יוכלו לעצב את המודל המתאים להם).

איש קשר:

רועי פרלשטיין

052-6224542
roey.perlstein@mail.huji.ac.il

מוזמנים למועדון הגרעינים בקיבוץ תמוז

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS