הצעה ללימוד על הויכוח בין שותפות לשוויון- עמוס עוז VS בו גוריון

לפרש ולנסוך משמעות משותפת במושגים שותפות ושוויון, פותח דיון חשוב בחיי הקבוצה.

מומלץ להיעזר בויכוח שנישא על גבי העיתונות בין ראש הממשלה דאז, דוד בן גוריון לבין החייל הצעיר עמוס עוז בנושא ההבדל החשוב בין שני המושגים הנ"ל:

טקסט על שותפות מול שוויון עמוס עוז ובן גוריון