תכניות ופרויקטים

מעגל הקבוצות מפעיל כיום חמישה פרויקטים מרכזיים לקידום צדק חברתי והצמחת קבוצות משימתיות צעירות: 

שנת השירות "גרעין במעגל" נועדה לחשוף בוגרי י"ב לאורח חיי קבוצה משימתית. שנת השירות החלה את דרכה לפני שבע שנים, וכיום מונה חמישה גרעיני נח"ל בוגרים ו-3 קומונות שנת שירות. שנת השירות מכוונת לחיים שיתופיים בקבוצה, לצד עשייה חברתית משימתית. בכל שנה מקיימים 30 בוגרי י"ב שנת משימה הכוללת התנדבות במרכזי נוער בסיכון, מועדוניות פליטים, בתי ספר בשכונות פריפריאליות, במקביל חיי למידה ויצירת תרבות שיתופית.  

מסלול הנח"ל המשותף למעגל הקבוצות ולתנועה הקיבוצית מציע ל1,000 בוגרי שנת השירות בשנה, להצטרף למסלול המשלב שירות צבאי משמעותי ומשימה לאומית של חינוך חברתי בפריפריה החברתית גיאוגרפית. הגרעינים עוברים מסלול של ארבע שנים משותפות הכוללות גיבוש, ליווי אישי וחברתי, עשייה משמעותית והתנסות בחיי קבוצה משימתית במטרה להצמיח קהילות חיים הבוחרות להתיישב בפריפריה ולהמשיך לאורח חיים של שליחות ועשייה חברתית.

פרויקט "בצוותא" נועד ללוות תנועות וארגונים בהצמחת קהילות בוגרים משימתיות. הפרויקט פועל ארבע שנים בשיתוף תנועות נוער וארגונים חינוכיים שונים. הפרויקט פועל במסגרת שנתית. מידי שנה נפגשים כ-150 חיילי פרק משימה (השלב האחרון במסלול הנח"ל) לשלושה סמינרים בני שלושה ימים ו- 3 יומיים, במטרה ליצור קבוצות וקהילות חיים שיתופיות לאחר סיום שירותם הצבאי בגרעין הנח"ל. במהלך המפגשים דנים המשתתפים באפשרויות ליצירת קהילות וקבוצות חיים, בביקורת חברתית ובתכניי עשייה ושינוי חברתי.

רשת הקהילות הצעירות- שלב השחרור מהצבא הוא שלב מבלבל ולא פשוט לצעירים רבים. מעגל הקבוצות מציע לקבוצות בשלב זה ליווי אישי וקבוצתי, לו"ז שנתי ענף הכולל שלל מפגשים חברתיים (תכניות משתחררים, תכניות מנהיגות, ימי עיון, השתלמויות, כנסים, סמינרים ומפגשי עמיתים) הבונים רשת חברתית תומכת, הכשרה והכוונה להמשך העשייה החברתית תרבותית של הקבוצה. 

התכנית לקידום כלכלה קואופרטיבית-  מעגל הקבוצות מעודד, מלווה ומקים מיזמים עסקיים קואופרטיביים קהילתיים ברי קיימא שיפעלו סביב הקבצות החברות במעגל. בירושלים ובפרדס חנה מתקיים תהליך הקמה של מרכזי תרבות יהודית פלורליסטית שיפעלו בתכונת של עסק בבעלות קואופרטיבית של הקהילה הרחבה. כמו כן המעגל שותף בברית לדיור קואופרטיבי על מנת לקדם דיור בר השגה, שיתופי, קהילתי ודמוקרטי בישראל.