12 קבוצות בוגרות ברחבי הארץ: ירושלים, בית שמש, שדרות, תל אביב, יפו, פרדס חנה, חיפה וקיבוץ פלך.
250 חברים הפעילים במעגל כחלק מקבוצה שיתופית משימתית.
60 סטודנטים ב5 קבוצות צעירות ברשת הקהילות הצעירות.
240  חניכים חברות וחברי גרעינים במסלולים החינוכיים: