יצירת תרבות ועשייה חברתית משותפת

המעגל מהווה בית ללמידה, שיח ויצירת תרבות: המעגל מפיק ימי שיח, ימי עיון, סמינרי הנהגה, מפגשי עמיתים סביב יצירה.

המעגל  מעודד פעילות לחיזוק חברה משותפת ושיתופית: טיולים, עריכת חגים משותפים, מפגשים קהילתיים, עידוד אקטיביות, עיסוק משותף במיצוי זכויות, התאגדות עובדים ושאיפה לשוויון.