תקציר:

מעגל הקבוצות מעודד, מלווה ומקים מיזמים עסקיים קואופרטיביים קהילתיים ברי קיימא סביב הקבצות החברות במעגל.

המעגל מייצר, מאגד ומפיץ תוכן הנודע להקמה וליווי עסקים קואופרטיביים מתוך נקודת מבט קהילתית, שיתופית ודמוקרטית.

המעגל מלווה תהליך הקמת מרכז תרבות קואופרטיבי בפרדס חנה בבעלות הקהילה במקום.

המעגל שותף בברית לדיור קואופרטיבי על מנת לקדם דיור בר השגה, שיתופי, קהילתי ודמוקרטי בישראל.

 

קואופרציה קהילתית

בסמינר הנהגת מעגל הקבוצות שהתקיים באוקטובר 2019, הוחלט לפתח את תחום פעולה במעגל תחת הכותרת הקואופרציה הקהילתית.

מטרות הקואופרציה הקהילתית במעגל הן:

 • לפתח כלכלה קואופרטיבית דרכה המעגל מספק מענה לצרכי הקבוצות.
 • לחבר את הקבוצות לקהילות מקומיות רחבות, סביב צרכים משותפים.
 • לייצר כלכלה שוויונית, דמוקרטית, ברת קיימא, בהתאם לעקרונות הקואופרציה המקדמת חיים קהילתיים.
 • לאגור ידע, משאבים ורישות במעגל שיאפשרו לעודד הקמת וחיזוק קואופרטיבים לקבוצות וקהילות נוספות.

 

קם הצוות לקידום תהליך הקואופרציה הקהילתית במעגל שקיים תהליך למידה ובנייה שכללו שלושה צירים:

 • בירור הצרכים והרצונות בקבוצות המעגל לפתיחת קואופרטיבים ופיתוחם לתכניות עבודה.
 • הכרות ולמידה עם תחום הקואופרציה בארץ וקבלת השראה וכלים מעסקים קואופרטיבים.
 • הידוק ורקימת שותפות עם גורמים נוספים העוסקים בתחום.

בתהליך זה זוהו בקרב קבוצה במעגל צורך, רצון ונכונות לפתוח עסק קואופרטיבי ברוח קהילתית ולאור תפיסת המעגל.

 • קבוצת חרמש בפרדס חנה מעוניינת להקים מרחב קהילתי שישמש כהאב לאנשים שעובדים מהבית, מרכז לסדנאות ומפגשי תרבות וקהילה.

פרויקט זה נועד להיות סנונית ראשונה ברשת הקואופרטיבים של המעגל. 

תפקיד מעגל הקבוצות ברשת הקואופרטיבים של המעגל:

 1. יזם הקואופרטיבים יחד עם הקהילות.
 2. סיוע בהכשרת הגורמים המקצועיים בקהילות.
 3. חיבור לגורמים עם ידע בנושא ויכולות קידום (עו"ד, אדריכלים, דוברים, עיריות, עסקים דומים)
 4. איגום משאבי המעגל, ועידוד תמיכה בין קבוצתית בקואופרטיבים: מתן הלוואות נוחות, תרומה והשקעה.
 5. ליווי ותמיכה ארגונית- חברתית. מפגשים ללמידה והכשרה של צוותי הניהול של רשת הקואופרטיבים.
 6. מתן מענה לצורך בסיסי בקואופרטיבים: גישור על הקושי ההתחלתי- משכורת חלקית למנהל.