פדרציה דמוקרטית

המעגל מתנהל באופן:

דמוקרטי – מנוהל ע"י צוותים נציגותיים מכלל הקבוצות: צוות היגוי מעגל, צוות היגוי חינוכי, צוות היגוי קואופרציה.

פדרטיבי – מעודד אוטונומיה בעיצוב אורחות הקבוצה: המבנה הנציגותי מעודד ומאפשר לכל קבוצה לבחור משימה חברתית תרבותית המתאימה לה, ובמקביל לפעול כלל הקבוצות יחד.