פעילות כלכלית ופוליטית

המעגל פועל לשינוי חברתי ברוח הסוציאל דמוקרטיה, בשיתוף פעולה עם ארגונים פוליטיים וחברתיים שונים.

המעגל פועל למען דמוקרטיה ושוויון בכלכלה: קידום עסקים קואופרטיבים קהילתיים ברי קיימא, קידום התאגדות וזכויות עובדים, השתתפות בפורום לדיור קואופרטיבי ובברית הקואופרציה.