ערכי השוויון, השיתוף והדמוקרטיה מכתיבים את מטרות המעגל, את אסטרטגיית הפעולה שלו, ואת התרבות של הארגון. המעגל מתנהל באופן דמוקרטי, פדרטיבי, תרבותי, חברתי, חינוכי, פוליטי, וכלכלי.