ערכי השוויון, השיתוף והדמוקרטיה מכתיבים את אופן התנהלות המעגל בכל רבדיה.

המעגל מתנהל באופן דמוקרטי, פדרטיבי, תרבותי, חברתי, חינוכי, פוליטי, וכלכלי.