אודות

מעגל הקבוצות הוא פדרציה דמוקרטית של קבוצות, קיבוצים עירוניים וקהילות על בסיס שיתופי-סוציאליסטי, המהווה כר להגשמת רעיונות של שיתוף, חרות, שוויון וסולידריות.

במעגל הקבוצות אנו מאמינים כי כוחו של הפרט לעצב את אורחות חייו, נשען על השתייכותו לקהילת חיים משמעותית, המחוברת בקשרי אחווה ושותפות למעגלים הסובבים אותה. השתייכות זו מגבירה את הסולידריות לחברה בה הוא חי ומעודדת פעולה למען חברה צודקת, שוויונית ושוחרת שלום.

חזון מעגל הקבוצות כולל יצירת קהילה של קהילות חיים, המקדמות יחד חברה ישראלית צודקת, שוויונית, הומניסטית, שוחרת שלום, קהילתית, ודמוקרטית.